Terminarz ligowy 2022/2023 II runda
01 / 01

Terminarz ligowy 2022/2023 II runda

Czytaj więcej

Piłka Nożna: Dęblińska Liga Szóstek 2017 - runda jesienna

Ranking Zespoły Rozegrane Zwycięstwa Remisy Przegrane Dla Przeciwko Punkty
1 Air Force 10 9 0 1 72 33 27
2 Gabaryty Dęblin 10 7 2 1 52 18 25
3 Nepomucen 10 6 1 3 90 41 19
4 Młodzi Bogowie 10 6 1 3 57 36 19
5 Leopoldów 10 6 0 4 41 25 18
6 No Skills Team 10 6 0 4 47 36 18
7 Słoiki Sprytu 10 5 0 5 41 24 15
8 Podwierzbie 10 4 0 6 34 36 12
9 Czerwone Diabły 10 3 0 7 38 84 9
10 Orły Borowa 10 1 0 9 16 83 3
11 Naćpani Sportem 10 0 0 10 26 98 0

REGULAMIN 
DĘBLIŃSKIEJ LIGI SZÓSTEK PIŁKARSKICH W SEZONIE 2017/2018
RUNDA JESIENNNA

ZGŁOSZNIA DRUŻYN
Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie określonej przez organizatora kwoty obowiązującej w danej rundzie. 
Listę zawodników drużyny wraz ze zdjęciem i datą urodzenia należy dostarczyć w terminie i formie wyznaczonej przez organizatora, przed rozpoczęciem rozgrywek w danej rundzie. 
Nie ma możliwości dopisywania do listy zawodników w trakcje trwania rundy (wyjątkiem jest otwarte okienko transferowe). 
Wpisowe za pierwszą rundę należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez organizatora. 
Wpłaty po terminie należy dokonać najdalej 7 dni od wyznaczonej pierwotnie daty. 
Drużyna, która nie spełni tego wymagania nie podlega zgłoszeniu do rozgrywek. 
Drużyna składa się nie więcej niż z 12 zawodników. 
Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. 
Zawodnik może być zgłoszony wyłącznie na karcie jednej drużyny. 
Jeżeli nazwisko zawodnika widnieje na dwóch listach, to gra tam gdzie rozegrał pierwszy mecz. 
Zawodnicy niepełnoletni mają obowiązek dostarczyć organizatorowi przed rozpoczęciem rozgrywek pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach Dęblińskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. 
Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. 
W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać wglądu do listy drużyny, znajdującej się u sędziego, lub dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. 
Chęć sprawdzenia tożsamości należy zgłosić sędziemu zawodów przed zakończeniem meczu. 
Po końcowym gwizdku żądanie nie będzie uwzględniane. 
Protesty w innych kwestiach można składać do końca spotkania lub do 5 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym trybie protesty nie będą przyjmowane.

OKIENKO TRANSFEROWE
Zawodnicy mają możliwość przechodzenia z drużyny do drużyny w trakcie trwania sezonu. 
Po zatwierdzeniu listy zgłoszeniowej (wg ustaleń przed każdą rundą) drużynie przysługuje prawo dopisania (w przypadku niepełnej listy, tzn. mniej niż 12 zawodników) zawodnika do listy po rozpoczęciu rozgrywek lub wykreślenia zawodnika i wpisania na to miejsce nowego. 
Każda taka operacja wiąże się z opłatą 30 zł. w przypadku zawodnika spoza ligi oraz 50 zł. Pieniądze będą zbierane na cel charytatywny i przekazane wskazanej przez druzyny celu.
Okienko transferowe w poszczególnych rundach będzie zamykane w terminie wyznaczonym przez organizatora. 
Po tym terminie drużyna nie może dokonywać żadnych ruchów kadrowych, a zgłoszeni zawodnicy są zobowiązani do gry w nowej drużynie do końca rundy.

MECZ
Czas trwania meczu wynosi 2 x 20 min
Czas trwania przerwy wynosi 1 min
W grze bierze udział jednocześnie 6 zawodników z jednej drużyny, z tym że nie mniej niż 4. 
W przypadku gdy drużyna gra w 4, wykluczenie zawodnika z gry (kontuzja, kara 2 minut lub meczu) powoduje przerwanie meczu i przyznanie walkowera technicznego (wynik 0:3) drużynie przeciwnej lub utrzymanie wyniku jeśli jest on korzystniejszy dla tej drużyny. 
Ilość zmian jest nieograniczona; dopuszcza się zmiany powrotne. 
Zmiany zawodników mogą być dokonywane wyłącznie w oznaczonej strefie (przed rozpoczęciem meczu sędzia wyznacza na wysokości linii środkowej boiska). 
Zawodnik może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego. 
Niezastosowanie się zawodnika do niniejszego punktu regulaminu karane jest karą 2 minutową.
W meczu mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek i posiadający przy sobie dowód tożsamości. 
W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów, dołączona (dostarczona organizatorowi przed rozpoczęciem rozgrywek) do listy zawodników. 
Przed rozpoczęciem meczu sędzia może zażądać okazania dowodów tożsamości wszystkich zawodników i na ich podstawie sporządzić protokół meczu. 
Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić przed meczem dowody tożsamości na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn. 
Sędzia meczu ma obowiązek do uzupełnienia protokołu meczowego po jego zakończeniu (protokół ma być kompletny, tj. strzelcy, opis zdarzeń po pokazaniu zawodnikowi czerwonej kartki, które mogą być podstawą do wszczęcia postępowania przez Komisję Dyscyplinarną DLSP), a następnie wprowadzić informacje z meczu na podstawie protokołu na stronie internetowej klubu, najdalej na drugi dzień po zakończeniu spotkania.

Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje przyznaniem drużynie przeciwnej walkowera lub utrzymaniem wyniku, jeśli jest on dla tej drużyny korzystniejszy. 
Mecz może być rozegrany wyłącznie z udziałem sędziego wyznaczonego przez organizatora.
Sędzia jest zobowiązany do przesłania do organizatora wyniku meczu oraz strzelców bramek z meczu, niezwłocznie po jego zakończeniu.

W przypadku braku sędziego mecz zostaje przełożony. Mecz może odbyć się z udziałem innego sędziego niż wyznaczony przez organizatora o ile spełnione są następujące warunki:
-wyrażą na to zgodę obie drużyny
-sędzia nie będzie zawodnikiem żadnej z grających drużyn
-sędzia będzie zawodnikiem DLSP

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ GRY POD WPŁYWEM ALKOHOLU 
LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

Drużyna ma prawo przełożyć mecz na inny termin – nie więcej niż raz w rundzie, za zgodą drugiej zainteresowanej drużyny oraz powiadomieniu organizatora, a mecz musi się odbyć przed ostatnią kolejką spotkań. 
Terminarz oraz godziny rozgrywanych meczów ustalane są przez organizaotra, a następnie zamieszczane na stronie internetowej organizatora. 
Organizator musi wyrazić zgodę na zmianę terminu meczu (ważne ze względu na terminarz wykorzystania boisk w szkołach, niezależny od organizatora). 
Zmiana terminu/godziny na 3 kolejki przed końcem sezonu nie jest możliwa. W przypadku odwołania meczu (np. warunki atmosferyczne), organizator wyznacza nowy termin, a następnie zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej.

KARY
Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej (zdyskwalifikowanej) zostają anulowane, jeśli rozegra ona 50% i mniej meczów w sezonie, a jeżeli rozegra ich więcej - wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych - zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. 
Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje na ostatnim miejscu. 
Zabrania się sędziom wpisywania do protokołu meczu, który faktycznie nie odbył się. 
Zespół, który odda mecz walkowerem zobowiązany jest dokonać opłaty organizacyjnej w wysokości 20 zł na cel charytatywny. 
Opłaty należy dokonać przed meczem następnej kolejki pod rygorem kolejnego walkoweru.

Zarząd powołuje Komisję Dyscyplinarną, która może stosować kary: odsunięcie zawodnika od gry w DLSP:
1 – 5 meczów, odsunięcie zawodnika od gry na rundę, jeden rok oraz dożywotnio. Kary mogą być łączone (kumulować się). Drużyna może zostać ukarana walkowerem za niesportowe zachowanie jej zawodników w trakcie meczu (rażące nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, łamanie regulaminu DLSP). 
Zawodnikom oraz drużynom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej. Odwołanie do oranizatora musi nastąpić w terminie 7 dni od zamieszczenia decyzji Komisji na stronie internetowej – pisemnie, na ręce przedstawiciela organizatora lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organizator rozpatruje odwołania od podjętych przez Komisję Dyscyplinarną decyzji. 
Przy rozpatrywaniu odwołań, mogą brać udział sędziowie lub inne osoby. Zarząd Klubu
ma 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania na wydanie decyzji. Decyzje organizatora podjęte po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, organizator na wniosek Komisji Dyscyplinarnej ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika
lub drużyny). Komisja Dyscyplinarna jest powoływana przez organizatora na okres jednej rundy.

REGULAMIN GRY
W lidze obowiązują przepisy gry FIFA z poprawkami przedstawionymi poniżej. Drużyna przegrywa walkowerem, jeżeli w ciągu 15 minut od ustalonego czasu rozpoczęcia spotkania nie zacznie gry w składzie zapewniającym wymaganą liczbę zawodników. Czas oczekiwania może zostać skrócony – niezależne od rrganizatora terminy wykorzystania boiska w szkołach.

Przy rzutach wolnych, zawodników drużyny przeciwnej obowiązuje odległość 5 m od piłki.
Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.
Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m od linii bramkowej
Nie obowiązuje przepis o spalonym.
Wrzut z autu wykonywany jest nogą zza linii lub z linii bocznej boiska – boisko ze sztuczną nawierzchnią (zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość 2 m od linii bocznej boiska)
Bezpośrednio z wrzutu z autu nie można zdobyć bramki.

KARY W GRZE
W trakcie meczu mogą być przyznawane kary: kara 2 min., następnie żółta kartka (kolejne 2 min.) oraz czerwona kartka, po tej karze drużyna gra w osłabieniu przez 10 minut. 
Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego. 
Jeśli drużyna grająca w osłabieniu straci gola, ukarany zawodnik może powrócić do gry, jednak tylko w przypadku gdy nałożona jest na niego kara 2 minutowa. 
Trzecia kolejna kara 2 minutowa w meczu dla zawodnika, oznacza czerwona kartkę, zawodnik opuszcza boisko, drużyna gra do końca meczu w osłabieniu 10 minut. 
Kara ta nie powoduje odsunięcia od gry w następnym meczu.

Czerwona kartka przyznana zawodnikowi bezpośrednio oznacza wykluczenie go z meczu i obligatoryjne odsunięcie od udziału w następnym spotkaniu. 
W razie konieczności – szczególnie rażące przekroczenie przepisów przez zawodnika – kary omawiane są przez Komisję Dyscyplinarną, w obradach Komisji mogą uczestniczyć sędziowie lub inne osoby.

W wyjątkowych sytuacjach, opisanych przez sędziego w protokole pomeczowym i przekazanym oranizatorowi, jeżeli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką za brutalny faul lub wysoce niesportowe zachowanie, zostanie na jego drużynę nałożona kara pieniężna w wysokości 20 zł. Dopóki kwota 20 zł nie zostanie wpłacona, ukarany zawodnik nie będzie mógł grać w rozgrywkach DLSP.
Bramkarz ukarany karą 2 minut może pozostać w grze, za niego boisko opuszcza zawodnik z pola.
W wyjątkowych sytuacjach Komisja Dyscyplinarna może zastosować kary specjalne od odsunięcia od jednego – kilku meczów do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.

Zawodnik rezerwowy może otrzymać również karę 2 minut wtedy obligatoryjnie boisko opuszcza jeden z przebywających na nim zawodników, wyznaczony przez drużynę. 
Zawodnik rezerwowy może również otrzymać czerwoną kartkę. W takiej sytuacji opuszcza on teren boiska, szkoły, a z pola gry schodzi na 10 minut zawodnik wyznaczony przez drużynę. 
Zawodnik rezerwowy może zostać ukarany za niesportowe zachowanie, gwałtowne protestowanie wobec decyzji sędziego, używanie słów wulgarnych i obraźliwych wobec sędziego, zawodników drużyny przeciwnej, zawodników swojej drużyny, kibiców i innych osób. 
Zachowanie zawodnika rezerwowego może także oceniać Komisja Dyscyplinarna na wniosek sędziego, zawodników drużyny przeciwnej lub innych osób. 
Za zachowanie zawodnika rezerwowego może również zostać nałożona kara na drużynę. 
Od upomnienia do dyskwalifikacji i usunięcia drużyny, jak również ze wszystkich rozgrywek organizowanych przez organizatora. 
Jako zawodnika rezerwowego rozumie się zawodnika wpisanego na listę zgłoszeniową drużyny.

KARA 2 MINUT

zawodnik musi opuścić boisko na 2 min. ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika. Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
1. Celowe zagranie piłki ręką w sposób niesportowy.
2. Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.
3. Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu.
4. Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
5. Krytykowanie orzeczeń sędziego.
6. Symulowanie kontuzji, faulu.
7. Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.
8. Prowokacyjne zachowanie.
9. Podstawianie nogi, podcięcie w sytuacji korzystnej dla przeciwnika.
10. Inne niesportowe zachowanie (głośne używanie słów wulgarnych i obelżywych)
11. Po otrzymaniu przez bramkarza żółtej kartki boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry, wyznaczony przez kapitana drużyny.
14. Po otrzymaniu trzeciej kary 2 minutowej (żółtej kartki) bramkarz opuszcza boisko do końca meczu.

CZERWONA KARTKA (10 MINUT)
Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko, bez prawa powrotu do gry.
Zespół gra w osłabieniu przez 10 minut, bez względu na ilość straconych bramek

Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na :
1. Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych.
2. Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu , który sędzia uzna jako wybitnie niesportowe zachowanie.
3. Grze brutalnej - rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera.
4. Grze brutalnej - rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.
Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnej kolejce ligowej.
W szczególnych przypadkach o wymiarze kary decyduje Komisja Dyscyplinarna.
5. Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza on plac gry, drużyna gra w osłabieniu przez 10 minut.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu (do wykluczenia zawodnika i drużyny z rozgrywek włącznie). 
O wysokości kar w tym przypadku decyduje Komisja Dyscyplinarna.

6. Po otrzymaniu :
- pierwszej czerwonej kartki karencja w następnym meczu
- drugiej czerwonej kartki karencja w dwóch następnych meczach
- trzeciej czerwonej kartki karencja w pięciu następnych meczach

SPRZĘT
Dozwolona jest gra w miękkim obuwiu sportowym, trampkokorkach i korkach, z wyjątkiem butów z metalowymi wkrętami. 
Na boiskach ze sztuczną trawą obowiązuje zakaz gry we wszelkiego rodzaju „korkach”, dopuszcza się buty „halowe” lub turff tzw. „zimówki”. 
Każda z drużyn ma prawo zażądać od sędziego sprawdzenia przed meczem obuwia drużyny przeciwnej. 
Sędzia ma obowiązek nie dopuścić do gry zawodnika w nieprawidłowym obuwiu. 
Drużyna ma obowiązek przystąpić do meczu w jednolitych koszulkach z wyróżnionym bramkarzem.
Drużyny niespełniające w/w wymogu nie zostaną dopuszczone do gry przez sędziego. 
W przypadku gdy oba zespoły mają jednakowe stroje, gospodarze zmieniają koszulki na inne dowolne, jednolite.

PUNKTACJA
Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną. 
Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3. 
Dwa walkowery oddane w sezonie powodują dyskwalifikację drużyny.

O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:
- liczba zdobytych punktów
- bezpośrednie wyniki meczów
- różnica między bramkami strzelonymi a straconymi
- różnica między bramkami strzelonymi a straconymi w meczach między zainteresowanymi drużynami
- dodatkowe spotkanie

PRZEPISY DODATKOWE
Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie boiska i szkoły, do której ono należy. 
Przystąpienie drużyny do rozgrywek DLSP jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz do zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze m.).
Przystąpienie do rozgrywek DLSP jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku zawodnika drużyny zgłoszonej do rozgrywek (Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83 ) 
Zawodnik wyraża bezterminową zgodę na: nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez DLSP. 
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator
Kapitanowie drużyn lub osoby przez nich upoważnione mają prawo do zgłaszania wniosków, protestów oraz odwołań od decyzji organizatora
Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie drużyny. Organizator zabezpiecza zbiorowe ubezpieczenie dla wszystkich uczestników ligi.
Organizator nie ponosi odpowiedzia1ności za kradzież rzeczy osobistych.

Wszystkich uczestników rozgrywek DLSP obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych na terenie obiektu szkolnego!!!!

Przy remisie grane są rzuty karne.

Zwycięzca zdobywa 2pkt. przegrany  1pkt. 

TVlogo

GALERIA Logo 2021

Luty   2023
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Śledź nas

Masz pytanie?

ul. Zielona 1, 08-500 Leopoldów

Tel: 602 416 945; 602 796 401

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://www.blekitni.com

Serwis blekitni.com