Terminarz ligowy 2022/2023 II runda
01 / 01

Terminarz ligowy 2022/2023 II runda

Czytaj więcej

Rozgrywki Ligowe: 2022/2023 | II liga

          Rozgrywki 2. wojewódzkiej ligi tenisa stołowego odbywają się w dwóch zasadniczych rundach. W pierwszej zespoły rywalizują w systemie "każdy z każdy". W drugiej następuje podział na Grupę Awansową, gdzie zwycięzca rywalizuje w barażach o awans do pierwszej ligi oraz Grupę Spadkową, gdzie ostatnie dwie drużyny notują spadek do 3. klasy rozgrywkowej.  W spotkaniach rundy rewnżowej mecze odbywają się na terenie drużyny, która w pierwszej rundzie była gościem pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

Grupa awansowa

Grupa spadkowa

Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Lublinie

z/s w Radzyniu Podlaskim

ul. Wyszyńskiego 8/3, 21-300 Radzyń Podlaski

NIP 712 193 59 40, tel. 503 120 539

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET i MĘŻCZYZN ORAZ III i IV LIGI MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W SEZONIE 2022/2023

 

KIEROWNICTWO I CEL

 1. Celem rozgrywek II ligi jest wyłonienie drużyn, które będą reprezentować województwo w grach barażowych z mistrzem województwa Podlaskiego o prawo gry w barażach o I ligę. W ligach III i IV awans do ligi wyższej oraz popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w tenisa stołowego.
 2. Rozgrywki prowadzi i nadzoruje WG i D Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.
 3. Osobą bezpośrednio nadzorującą rozgrywki ligowe jest – Zdzisław Waśkowski 607 857 448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Do reprezentowania klubu i jego drużyn przed LOZTS i jego organami upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione, ujawnione w odpowiednich aktualnych dokumentach rejestrowych klubu albo osoby posiadające odpowiednie pełnomocnictwo.

 UCZESTNICTWO

 1. W rozgrywkach ligowych bierze udział:
  1. II liga mężczyzn – 12 zespołów,
  2. III liga mężczyzn - 12 zespołów,
  3. kobiety II liga – 4 zespoły,
  4. IV liga mężczyzn 11 zespołów.
 2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki:
  1. posiadać aktualną licencję sportową,
  2. posiadać ważne badania lekarskie wydane przez przychodnie sportowe lub lekarza sportowego (zawodnicy do 23 roku życia winni mieć przy sobie aktualną kartę zdrowia i okazywać ją na każde żądanie sędziego głównego. Brak karty zdrowie spowoduje niedopuszczenie zawodnika do meczu),
  3. posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy,
  4. brak zaległości finansowych względem PZTS i LOZTS (kartki, kary, składki klubowe i inne).
 3. Zawodnik senior, młodzieżowiec i junior – po rozegraniu 3 meczów w klasie wyższej traci prawo gry w klasie niższej. Inne zasady dotyczą kadetów i młodzików, którzy tracą prawo gry po rozegraniu 7 meczów w wyższej lidze. Obowiązuje także zakaz gry zawodników na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym (piątek–czwartek) oraz meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin. Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik jest wpisany do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego niegrającego w meczu.
 4. Istnieje możliwość, w uzasadnionym przypadku szkoleniowym, gry w zespole męskim zawodniczki, (dotyczy to jednak tylko dwóch zawodniczek w danym meczu – obowiązkowo wniosek składa klub).
 5. Zawodniczka albo zawodnik w kategorii wiekowej młodzieżowca albo młodszej może zostać wypożyczony na okres do końca bieżącego sezonu ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający).
 6. Wypożyczony zawodnik albo zawodniczka ma prawo gry wyłącznie w EK, SM, 1L, 2L, III L i IV L albo DPP wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych oraz DMP w kategoriach młodzieżowych, reprezentując pierwotny klub.
 7. W meczu ligowym albo w DPP może wystąpić jedna wypożyczona osoba. Licencję okresową wykupuje pierwotny klub zawodnika lub zawodniczki.
 8. WR PZTS podejmuje decyzję w sprawie wypożyczenia po złożeniu wniosku pocztą elektroniczną o wypożyczenie oraz przesłaniu zgody przez pierwotny klub drogą elektroniczną. Istnieje możliwość zgłoszenia wniosku w dowolnym terminie, jednak termin zgłoszenie wypożyczanego zawodnika do rozgrywek może precyzować regulamin PZTS albo WZTS.
 9. Skład imienny drużyny w rozgrywkach IV, III i II ligi kobiet i mężczyzn musi być zgłoszony do 15.09.2022 r. W tym terminie należy przesłać również wykaz sędziów posiadających licencje uprawniające do prowadzenia meczów IV, III i II ligi (po minimum 2 sędziów z klubu).
 10. W II, III i IV lidze istnieje możliwość zgłoszenia nowego zawodnika do rozgrywek do 31 grudnia 2022r. Nie dotyczy zawodników wypożyczonych, którzy mogą być zgłoszeni w dowolnym terminie.
 11. W meczach barażowych oraz play off może zagrać osoba, która wystąpiła, co najmniej w 2 meczach w rundach zasadniczych (I i II) lub w dwóch zawodach indywidualnych (WTK/KWGPP). W przypadku II ligi runda zasadnicza kończy się po meczach barażowych z POZTS.
 12. Zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo ukraińskie i numer PESEL mogą również brać udział w WTK/KWGPP oraz GPP. W zakresie opłat traktowani są jak zawodnicy polscy. Zawodniczki i zawodnicy posiadający obywatelstwo rosyjskie albo białoruskie nie mogą składać wniosków o licencje ani uczestniczyć w żadnych rozgrywkach indywidualnych i drużynowych w Polsce. W sytuacjach nadzwyczajnych i udokumentowanych, Zarząd PZTS może wydać zgodę na wydanie licencji oraz dopuszczenie do rozgrywek.
 13. Zasady gry zawodników zagranicznych.

Klub może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodników zagranicznych z tym, że w meczu ligowym może występować jednocześnie tylko jeden zawodnik spoza Unii Europejskiej (tzn. obcokrajowiec, który rozpoczął serię gier pojedynczych, może być zastąpiony innym obcokrajowcem od drugiej serii gier, natomiast w grze podwójnej może wystąpić nowy, ale tylko jeden zawodnik zagraniczny) oraz musi występować minimum jeden zawodnik posiadający polskie obywatelstwo.

 

 

USTALENIE KOLEJNOŚCI UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK.

 1. W rozgrywkach II, III i IV ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK

Drużyna składa się z minimum 4 zawodników/czek, a maksimum 8 z prawem do gry zawodników/czek rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po rozegraniu pierwszej serii gier. Zawodnik rezerwowy musi być na sali gier w momencie prezentacji drużyny. Nie obowiązuje ranking zawodniczek i zawodników. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu A, a gość na ustawieniu X

 1. Mecze rozgrywane będą tak jak w I lidze systemem „DAVIS CUP” wg kolejności:

Stół I

Stół II

A – X

C – W

B – Y

D – Z

Gra podwójna

Gra podwójna

A – Y

C – Z

B – X

D – W

Mecz odbywa się równolegle na 2 stołach i rozgrywa się wszystkie gry zgodnie z przedstawioną kolejnością

 1. Gry indywidualne i deble rozgrywane są do trzech wygranych setów.
 2. Zespoły II i III ligi mężczyzn grają 11 kolejek „każdy z każdym” w pierwszej rundzie sezonu 2022/2023. Druga runda to podział na 2 równe grupy. Obie grupy spadkowa i awansowa w II i III lidze grają po 5 kolejek systemem „każdy z każdym” (zachowując swój dorobek punktowy z I rundy) z tym, że w II rundzie następuje zmiana gospodarza meczu. IV liga gra 2 pełne rundy z regionalnym podziałem na 2 grupy. Kobiety grają systemem każdy z każdym dwie rundy.

 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK

 1. Poszczególne mecze rozgrywane będą w salach drużyn wymienionych na pierwszym miejscu w terminarzu, zwanych dalej „gospodarzem meczu”.
 2. Mecze są rozgrywane w niedzielę o godz. 1100 (dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu, ale tylko w przedziale 1000 -1800). Zmiana godziny meczu nie wiąże się z opłatami na rzecz LOZTS. Należy poinformować organ prowadzący rozgrywki mailowo.
 3. Poszczególne mecze muszą być rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek, z możliwością przełożenia na termin wcześniejszy. W takim przypadku należy uzyskać zgodę drużyny przeciwnej, akceptację WGiD LOZTS i dokonać opłaty 100 zł. Za przełożenie meczu na termin późniejszy w wyjątkowych sytuacjach pobierana będzie opłata w wysokości 300 zł ( bez względu na powód przełożenia meczu).

 

SPRAWY PORZĄDKOWE

 1. Sędziego głównego wyznacza organ prowadzący rozgrywki WGiD LOZTS z listy sędziów posiadających uprawnienia sędziowskie i licencje na sezon 2022/2023 przedstawionej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach. W przypadku braku sędziego klubowego na liście sędziów, sędziego głównego wyznaczy organ prowadzący.
  Gospodarz meczu zobowiązany jest po kolejce ligowej do godziny 1800 przekazać telefonicznie - SMS wynik meczu (Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448) oraz wysłać protokół meczu – wyłącznie wypełniony komputerowo „word” przerobiony na „pdf” z wypełnionymi wszystkimi rubrykami e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Plik musi być opisany kto z kim grał i wynik meczu w kolejności widniejącej w protokole.

       (Przykład:      III L M Ogniwo vs Sygnal 7-3 gdy wygrał gospodarz lub 3-7 w przypadku zwycięstwa   gości - bez polskich znaków!!!)

 1. Protokół z meczu (oryginał) trzeba przechowywać w siedzibie klubu. Obowiązkiem gospodarza jest zatrzymanie oryginału protokołu do końca sezonu rozgrywkowego. W razie protestu w przypadku braku oryginału protokołu mecz zostanie zweryfikowany, jako walkower na niekorzyść zespołu mającego obowiązek przechowywania oryginałów.

 

 1. Za opóźnienie podania wyniku w dniu meczu, będzie nakładana kara finansowa w wysokości 200 zł. Za każdy następny dzień – 100 zł. Kara płatna na konto LOZTS Lublin w ciągu 7 dni od daty ukarania.

 

KARY REGULAMINOWE

 1. Za nieprzybycie na mecz ligowy lub spóźnienie się powyżej 30 min – walkower i kara 500 zł
 2. Niepoinformowanie drużyny o zmianie miejsca rozegrania meczu ligowego – kara 250 zł.
 3. Niezapewnienie przez drużynę gospodarzy sprzętu (stoły, piłki) zawartego w zgłoszeniu do rozgrywek – kara 250 zł.
 4. Wystąpienie podczas prezentacji przed meczem ligowym w składzie mniejszym niż przewiduje regulamin – weryfikacja meczu jako walkower i kara 500 zł.
 5. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego – walkower i kara 500 zł.
 6. Brak jednolitych strojów podczas prezentacji lub w grze podwójnej – kara 100 zł.
 7. Rozpisanie meczu bez faktycznego rozegrania kara 2 500 zł oraz wycofanie obu drużyn z rozgrywek i w nowym sezonie spadek do najniższej ligi.
 8. Termin zapłaty kar to 7 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie. Płatność na konto LOZTS.

 

KARY ZA KARTKI:                                            

 1. Pierwsza żółta kartka – 50 zł; Druga żółta kartka – 100 zł; Trzecia żółta i następne – 200 zł i pauza w 1 meczu ligowym. Czerwona kartka – 300 zł i pauza w 1 meczu ligowym. Na ławce rezerwowych – 100 zł i wyproszenie z ławki rezerwowych. Czerwone kartki dla zawodników może dawać tylko sędzia główny posiadający uprawnienia sędziego. Płatność za kartki w ciągu 7 dni od dnia meczu.

SPRAWY FINANSOWE

 1. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Składkę ligową w wysokości 300 zł należy wpłacić na konto Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Nr 43 8046 0002 2001 0003 0542 0001.
 2. Kaucja protestowa wynosi 200 zł i nie podlega zwrotowi, jeżeli protest zostanie oddalony. Brak wpłaty kaucji i opisu zdarzenia w protokole meczu, którego dotyczy protest spowoduje, że protest nie będzie rozpatrywany, lecz uznany będzie, jako informacja. Termin składania protestu upływa po 7 dniach od rozegranego meczu.
 3. Kluby po wpłaceniu 200 zł mogą przy nazwie klubu używać nazwy sponsora tylko w rozgrywkach ligowych. W rozgrywkach indywidualnych używa się nazwy statutowej.

 

AWANS I SPADEK

Zwycięzca II ligi kobiet i mężczyzn uzyskuje prawo gry w barażu ze zwycięzcą II ligi woj. Podlaskiego o prawo gry w barażu o I ligę z mistrzem II ligi woj. Mazowieckiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Z II ligi męskiej spadają dwa ostatnie zespoły – 12 i 11. Drużyna 10-ta gra baraż z 3-cią drużyną III ligi - dwumecz.

Do II ligi awansuje zdobywca I-go i II-go miejsca z III ligi.

Z III ligi spadają 2 zespoły, które zajmą 12 i 11 miejsca.

W IV lidze po zakończeniu 2-ej rundy rozegrane zostaną pojedynki o miejsca 1-4. Pary dwumecze: Im gr 1 – IIm gr 2, IIm gr 1 – Im gr 2. Mistrz i Wicemistrz IV ligi uzyskuje awans bezpośrednio. Trzeci zespół IV ligi gra baraż z 10-tą drużyną III ligi - dwumecz.

W przypadku dodatkowych miejsc w II i III lidze pierwszeństwo ma drużyna która przegrała baraż a potem spadkowicz.

Kluby mogą przejąć drużynę każdej klasy rozgrywkowej od drużyny, która wyrazi na to zgodę pod warunkiem wpłacenia do kasy LOZTS kwotę: za II ligę – 2500 zł a za III ligę – 1500 złotych. Nie jest wymagane przejęcie zawodników. Zespoły, które wycofają się z rozgrywek traktowane są, jako spadkowicze.

WERYFIKACJA ROZGRYWEK

 1. Weryfikację rozgrywek prowadzi WGiD LOZTS. Podstawą weryfikacji i odwołań są protokoły meczów podpisane przez sędziów i kapitanów drużyn.
 2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w oparciu o zasady określone w regulaminach PZTS.
 3. W odniesieniu do spraw nieujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy i przepisy PZTS oraz decyzje Zarządu LOZTS..

PROTESTY I ODWOŁANIA

 1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z rozgrywek rozpatruje WG i D LOZTS Lublin.
 2. Odwołania od tych decyzji przyjmuje Zarząd LOZTS.
 3. Decyzja Zarządu LOZTS jest decyzja ostateczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do dnia 20.08.2022r. należy przesłać druk zgłoszenia wraz z aktualną nazwą drużyny i dokonać opłaty składki ligowej i członkowskiej na konto LOZTS, przesłać zeskanowany dowód wpłaty na adres mailowy Związku.
 2. Do 15.09.2022r. kluby winny przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w II, III i IV lidze oraz wykaz sędziów, którzy będą prowadzić mecze (minimum 2 osoby posiadające licencje). Brak wykazu spowoduje, że organ prowadzący będzie wyznaczał dowolnych sędziów.
 3. Druki zgłoszenia są opublikowane na stronie internetowej lozts.pl.
 4. Mecze rozgrywa się piłeczkami plastikowymi ***. Każda drużyna jako gospodarz podaje obowiązkowo, jakimi piłeczkami będą rozgrywane mecze, nazwę firmy oraz markę stołów.
 5. Za całokształ regulaminowy rozgrywek odpowiada osoba prowadząca i odpowiedzialna za ligę.

INFORMUJEMY !!!

Interpretacja powyższego regulaminu należy do Zarządu LOZTS.

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd LOZTS w dniu 29.08.2022r.

 

Prezes LOZTS Lublin

Dariusz Wierzchowski

KOREKTA 19.09.2022 r.

W punkcie nr 3 MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK usunięto zapis zaznaczony kolorem zielonym i przekreślony.

TVlogo

GALERIA Logo 2021

Luty   2023
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Śledź nas

Masz pytanie?

ul. Zielona 1, 08-500 Leopoldów

Tel: 602 416 945; 602 796 401

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://www.blekitni.com

Serwis blekitni.com