Terminarz ligowy 2022/2023 II runda
01 / 01

Terminarz ligowy 2022/2023 II runda

Czytaj więcej

Rozgrywki Ligowe: 2019/2020 | II liga

Komunikat:

Ze względu na epidemię koronawirusa, sezon został zawieszony! Zachowana została tabela po 14. rozegranych kolejkach.

          Rozgrywki 2. wojewódzkiej ligi tenisa stołowego odbywają się w dwóch zasadniczych rundach. W pierwszej zespoły rywalizują w systemie "każdy z każdy". W drugiej następuje podział na Grupę Awansową, gdzie zwycięzca rywalizuje w barażach o awans do pierwszej ligi oraz Grupę Spadkową, gdzie ostatnie dwie drużyny notują spadek do 3. klasy rozgrywkowej.  W spotkaniach rundy rewnżowej mecze odbywają się na terenie drużyny, która w pierwszej rundzie była gościem pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

Grupa Awansowa

Grupa Spadkowa

REGULAMIN

ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET MĘŻCZYZN ORAZ III LIGI MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

W SEZONIE 2019/2020

 

KIEROWNICTWO I CEL
 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyn, które będą reprezentować województwo w grach barażowych z mistrzem województwa Podlaskiego o prawo gry w barażach o I ligę oraz popularyzacja i podnoszenie poziomu gry w tenisa stołowego
 2. Rozgrywki prowadzi i nadzoruje Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim .
 3. Osobą bezpośrednio prowadzącą rozgrywki jest – Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UCZESTNICTWO
 1. W rozgrywkach bierze udział maksymalnie: -wśród mężczyzn – po 12 zespołów II i III ligi

- wśród kobiet - 5 zespołów II ligi

 1. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki: - - posiadać aktualną licencję sportową - posiadać ważne badania lekarskie wydane przez przychodnie sportowe lub lekarza sportowego ( zawodnicy do 23 roku życia winni mieć przy sobie aktualną kartę zdrowia i okazywać ją na każde żądanie sędziego głównego. Brak karty zdrowie spowoduje nie dopuszczenie do meczu).

- posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy

- nie mieć zaległości finansowych względem PZTS i LOZTS

 1. Zawodnik senior i junior – po rozegraniu 3 meczów traci prawo gry w klasie niższej. Inne zasady dotyczą kadetów i młodzików którzy tracą prawo gry po rozegraniu 7 meczów w II lidze.

Obowiązuje także zakaz gry zawodników na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym (piątek-czwartek) oraz meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin . Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik jest wpisany do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego nie grającego w meczu.

 1. Istnieje możliwość gry w zespole męskim zawodniczki, ( dotyczy to jednak tylko dwóch zawodniczek w danym meczu ). .
 2. Zawodniczka lub zawodnik w kategorii juniora lub młodszej może zostać wypożyczony na jeden sezon ze swojego pierwotnego klubu do innego klubu (klub wypożyczający). Wypożyczona osoba ma prawo gry wyłącznie w 2 lidze albo w DPP na wszystkich szczeblach rozgrywek wyłącznie w klubie wypożyczającym. Wypożyczony ma prawo do udziału w rozgrywkach indywidualnych, reprezentując pierwotny klub. W meczu ligowym albo w DPP może wystąpić tylko jedna wypożyczona osoba. Licencję okresową wykupuje pierwotny klub zawodnika lub zawodniczki.
 3. Zawodnicy/czki biorący udział w rozgrywkach drużynowych II ligi kobiet i mężczyzn winni być zgłoszeni do 10.09.2019r. Po tym terminie nie będą mogli grać w drużynie.

 

 1. W meczach barażowych oraz play off może zagrać osoba, która wystąpiła w co najmniej w 2 meczach w rundach zasadniczych(I i II) lub w dwóch zawodach indywidualnych (WTK)

 

USTALENIE KOLEJNOŚCI UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK.
 1. W rozgrywkach II i III ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt , za porażkę 0 punktów

 

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK

Drużyna składa się z minimum 4 zawodników/czek, a maksimum 8 z prawem do gry zawodników/czek rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po rozegraniu pierwszej serii gier. Zawodnik rezerwowy musi być na sali gier w momencie prezentacji drużyny. Nie obowiązuje ranking zawodniczek i zawodników. decyduje mniejsza ilość straconych punktów. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu A , a gość na ustawieniu X

 

 1. Mecze rozgrywane będą tak jak w I lidze systemem „DAVIS CUP” wg kolejności:

 

Stół I Stół II

A - X C - W

B - Y D - Z

Gra podwójna Gra podwójna

A - Y C - Z

B - X D - W

Mecz odbywa się równolegle na 2 stołach i rozgrywa się wszystkie gry zgodnie z przedstawioną kolejnością

 1. Gry indywidualne i deble rozgrywane są do trzech wygranych setów.
 2. Zespoły II i III ligi mężczyzn po I rundzie zostają podzielone na grupę awansową i spadkową i grają systemem „każdy z każdym” (zachowując swój dorobek punktowy z I rundy) z tym, że w II rundzie następuje zmiana gospodarza meczu. Kobiety obie rundy grają systemem „każdy z każdym”

 

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK
 1. Poszczególne mecze rozgrywane będą w salach drużyn wymienionych na pierwszym miejscu w terminarzu, zwanych dalej „gospodarzem meczu”.
 2. Mecze są rozgrywane w niedzielę o godz. 1100 ( dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach przesunięcie godziny rozpoczęcia meczu, ale tylko w przedziale 10 00 -1400.
 3. Poszczególne mecze muszą być rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek, z możliwością przełożenia na termin wcześniejszy. W takim przypadku należy uzyskać zgodę drużyny przeciwnej. Za przełożenie meczu na termin późniejszy pobierana będzie opłata w wysokości 200 zł.( bez względu na powód przełożenia meczu)

 

SPRAWY PORZĄDKOWE
 1. Sędziego głównego wyznacza organ prowadzący rozgrywki spośród listy sędziów posiadających uprawnienia sędziowskie i licencje na sezon 2019/2020 przedstawionej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach.. W przypadku braku listy sędziów, sędziego głównego wyznaczy organ prowadzący co podniesie koszty meczu.

Gospodarz meczu zobowiązany jest w każdą niedzielę po kolejce ligowej do godziny 1700 przekazać telefonicznie (SMS) wynik meczu Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448 oraz protokół meczu z wypełnionym wszystkimi rubrykami wysłać e-mailem ( wzór protokołu na stronie KOMUNIKATY(do druku) II LIGA MĘŻCZYZN, KOBIET) prowadzącemu rozgrywki następnego dnia po rozegranym meczu – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Protokół z meczu (oryginał) trzeba przechowywać w siedzibie klubu. Jednak obowiązkiem gospodarza jest zatrzymanie oryginału protokołu do końca sezonu rozgrywkowego. W razie protestu w przypadku braku oryginału protokołu mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu mającego obowiązek przechowywania oryginałów.

 1. Za godzinę opóźnienia w podaniu wyniku będzie nakładana kara finansowa w wysokości 5 zł. a za pierwszy dzień zwłoki w przesłaniu protokołu 50 zł. Każdy następny dzień – 100 zł. Kara płatna na konto LOZTS Lublin w ciągu 14 dni od daty ukarania.

 

KARY REGULAMINOWE
 1. Za nieprzybycie na mecz ligowy lub spóźnienie się powyżej 30 min – walkower i kara 500 zł
 2. Niepoinformowanie drużyny o zmianie miejsca rozegrania meczu ligowego – kara 250 zł.
 3. Niezapewnienie przez drużynę gospodarzy sprzętu (stoły, piłki) zawartego w zgłoszeniu do rozgrywek – kara 100 zł.
 4. Wystąpienie podczas prezentacji przed meczem ligowym w składzie mniejszym niż przewiduje regulamin – weryfikacja meczu jako walkower i kara 250 zł.
 5. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego – walkower i kara 250 zł.
 6. Brak jednolitych strojów podczas prezentacji lub w grze podwójnej – kara 50 zł.
 7. Rozpisanie meczu bez faktycznego rozegrania kara 2500 zł oraz wycofanie obu drużyn z rozgrywek i w nowym sezonie gra od najniższej ligi.

 

KARY ZA KARTKI:
 1. Pierwsza żółta kartka – 50 zł; Druga żółta kartka – 100 zł; Trzecia żółta i następne – 200 zł.

i pauza w 1 meczu ligowym. Czerwona kartka – 300 zł i pauza w 1 meczu ligowym. Na ławce rezerwowych – 100 zł i wyproszenie z ławki rezerwowych. Czerwone kartki dla zawodników może dawać tylko sędzia główny.

 

SPRAWY FINANSOWE
 1. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Składkę ligową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Nr 43 8046 0002 2001 0003 0542 0001 Kaucja protestowa wynosi 150 zł i nie podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie oddalony. Brak wpłaty kaucji i opisu zdarzenia w protokole meczu, którego dotyczy protest spowoduje ,że protest nie będzie rozpatrywany lecz uznany będzie jako informacja. Termin zapłacenia kary to 14 dni od dnia walkoweru na konto LOZTS.

 

AWANS I SPADEK

Zwycięzca II ligi (kobiet i mężczyzn) uzyskuje prawo gry w barażu ze zwycięzcą II ligi woj. Podlaskiego o prawo gry w barażu o I ligę z mistrzem II ligi woj. Mazowiecko-Warmińsko-Mazurskiego. Z II ligi spadają dwa ostatnie zespoły. Liczba spadkowiczów może ulec zwiększeniu o tyle drużyn, ile spadnie z I ligi z naszego województwa. Zespoły , które wycofają się z rozgrywek traktowane są jako spadkowicze. Do II ligi awansują zdobywcy miejsc 1-2 z III ligi. Z III ligi spadają zespoły, które zajmą 11 i 12 miejsce. Liczba spadkowiczów może być większa o tyle drużyn ile spadnie z II ligi. .Kluby mogą przejąć drużynę każdej klasy rozgrywkowej od drużyny, która wyrazi na to zgodę pod warunkiem wpłacenia do kasy LOZTS kwotę: za II ligę –2000 zł a za III ligę –1000 złotych. Nie jest wymagane przejęcie zawodników.

 

WERYFIKACJA ROZGRYWEK
 1. Weryfikację rozgrywek prowadzi WGiD LOZTS. Podstawą weryfikacji i odwołań są protokoły meczów podpisane przez sędziów i kapitanów drużyn.
 2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w oparciu o zasady określone w regulaminach PZTS .
 3. W odniesieniu do spraw nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy i przepisy PZTS oraz prawo zwyczajowe.

 

PROTESTY I ODWOŁANIA
 1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z rozgrywek rozpatruje WGiD LOZTS Lublin
 2. Odwołania od tych decyzji przyjmuje Zarząd LOZTS.
 3. Od decyzji Zarządu LOZTS przysługuje prawo odwołania do Wydziału Rozgrywek PZTS w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Do dnia 25.08.2019r. należy przesłać druk zgłoszenia wraz z aktualną nazwą drużyny, zaś do 10.09.2019r.dokonać opłaty wpisowego na konto podane wyżej, przesłać zeskanowany dowód wpłaty na adres mailowy prowadzącego rozgrywki oraz przesłać wykaz zawodników uprawnionych do gry w II i III lidze. Jest to termin ostateczny.
 2. 2. Do 10.09.2019r. kluby winny przesłać wykaz sędziów, którzy będą sędziować mecze(minimum 2 osoby posiadające licencje). Brak wykazu spowoduje, że organ prowadzący będzie wyznaczał swoich sędziów co podniesie koszty sędziowania o koszty przejazdu i diety sędziów przyjezdnych ( Sprawę proszę potraktować bardzo poważnie) Druki zgłoszenia są opublikowane na stronie internetowej www.lozts.pl. INNE IMPREZY.
 3. Mecze rozgrywa się piłeczkami PLASTIC***. Każda drużyna podaje obowiązkowo jakimi piłeczkami będą u niej rozgrywane mecze- plastic*** i nazwa firmny oraz markę stołów na których rozgrywane będą mecze.

 

INFORMUJEMY !!!

I kolejka II ligi kobiet i mężczyzn oraz III ligi mężczyzn planowana jest na 13.10.2019r. Runda rewanżowa na styczeń 2020r.

Szczegółowy program gier ukaże się nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń drużyn startujących w rozgrywkach.

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie - obowiązuje Regulamin PZTS.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd LOZTS w dniu 30.08.2019r.

Prezes LOZTS Lublin
Dariusz Wierzchowski

TVlogo

GALERIA Logo 2021

Luty   2023
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Śledź nas

Masz pytanie?

ul. Zielona 1, 08-500 Leopoldów

Tel: 602 416 945; 602 796 401

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://www.blekitni.com

Serwis blekitni.com