Terminarz ligowy 2022/2023 II runda
01 / 01

Terminarz ligowy 2022/2023 II runda

Czytaj więcej

Rozgrywki Ligowe: 2015-2016 | II liga | I runda

          Rozgrywki 2. wojewódzkiej ligi tenisa stołowego odbywają się w dwóch zasadniczych rundach. W pierwszej zespoły rywalizują w systemie "każdy z każdy". W drugiej następuje podział na Grupę Awansową, gdzie zwycięzca rywalizuje w barażach o awans do pierwszej ligi oraz Grupę Spadkową, gdzie ostatnie dwie drużyny notują spadek do 3. klasy rozgrywkowej.  W spotkaniach rundy rewnżowej mecze odbywają się na terenie drużyny, która w pierwszej rundzie była gościem pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

Grupa B | I runda | 15/16

Grupa A | I runda | 15/16

REGULAMIN
ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN
DLA WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I LUBELSKIEGO
W SEZONIE 2015/2016

KIEROWNICTWO I CEL

1. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyn, które będą reprezentować grupę III w grach barażowych o I ligę oraz popularyzacja i podnoszenie poziomu tenisa stołowego
2. Rozgrywki prowadzi i nadzoruje Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim .
3. Osobą bezpośrednio prowadzącą rozgrywki jest – Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UCZESTNICTWO

1. W rozgrywkach bierze udział: -wśród mężczyzn - 16 zespołów
- wśród kobiet - 10 zespołów 2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki: - posiadać aktualną licencję sportową - posiadać ważne badania lekarskie wydane przez przychodnie sportowe lub lekarza sportowego ( zawodnicy do 23 roku życia winni mieć przy sobie aktualną kartę zdrowia i okazywać ją na każde żądanie sędziego głównego. Brak karty zdrowie spowoduje nie dopuszczenie do meczu).
- posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy
3. Zawodnik senior i junior – po rozegraniu 3 meczów w klasie wyższej traci prawo gry w klasie niższej. Inne zasady dotyczą kadetów i młodzików którzy tracą prawo gry po rozegraniu 7 meczów w lidze wyższej.
Obowiązuje także zakaz gry zawodników na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin . Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik jest wpisany do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego nie grającego w meczu.
4. Istnieje możliwość gry w zespole męskim zawodniczki, jeżeli klub sportowy uzyska zgodę organu prowadzącego ( dotyczy to jednak tylko jednej zawodniczki w danym meczu ).
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach drużynowych (nowi) winni być zgłoszeni do 10.09.2015r. Zawodnicy danego klubu nie zmieniający barw klubowych mogą być zgłaszani do 31.12.2015r. Po tym terminie nie będą mogli grać w drużynie.

USTALENIE KOLEJNOŚCI UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK.

1. W rozgrywkach II ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt , za porażkę 0 punktów

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK

Drużyna składa się z minimum 4 zawodników, a maksimum 8 z prawem do gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po rozegraniu pierwszej serii gier. Zawodnik rezerwowy musi być na sali gier w momencie prezentacji drużyny. W I rundzie obowiązuje ranking klubowy. Przy ustalaniu rankingu jako pierwsza brana jest pod uwagę lista rankingowa za poprzedni sezon w kolejności: 1. Superliga (ekstraklasa), 2. I liga, 3. II liga, a następnie indywidualny ranking PZTS. W II rundzie obowiązuje ranking ligowy. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu A , a gość na ustawieniu X

1. Mecze rozgrywane będą tak jak w I lidze systemem „DAVIS CUP” wg kolejności:

Stół I Stół II
A - X C - W
B - Y D - Z
Gra podwójna Gra podwójna
A - Y C - Z
B - X D - W
Mecz odbywa się równolegle na 2 stołach i rozgrywa się wszystkie gry zgodnie z przedstawioną kolejnością
2. Gry indywidualne i deble rozgrywane są do trzech wygranych setów.
3. Zespoły II ligi mężczyzn podzielone na 2 grupy po 8 zespołów grają systemem:
o I runda – każdy z każdym w grupach
o II runda rewanżowa – drużyny zostają podzielone na dwie grupy zgodnie z miejscami zajętymi w I rundzie – drużyny z miejsc (1- 4 ) z obu grup tworza grupę awansową i walczą o prawo gry w barażach o awans do I ligi, drużyny z miejsc (5- 8) z obu grup tworzą grupę spadkową i walczą o utrzymanie się w II lidze
o Gospodarzami meczów w drugiej rundzie będą te zespoły, które w I rundzie były gośćmi w tych spotkaniach.
o Po podziale na grupy drużyny męskie zachowują swój dorobek punktowy z I rundy
o Dla zespołów, które nie grały ze sobą w I rundzie WGiD LOZTS Lublin (drogą losowania ustali gospodarza meczu przyjmując zasadę, aby gospodarzami byli w połowie zespoły z obu województw)
o W II lidze kobiet zespoły grają obie rundy systemem „każdy z każdym”

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK 1. Poszczególne mecze rozgrywane będą w salach drużyn wymienionych na pierwszym miejscu w terminarzu, zwanych dalej „gospodarzem meczu”.
2. Mecze są rozgrywane w niedzielę o godz. 1100 ( dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach przesunięcie godzinę rozpoczęcia meczu, ale tylko w przedziale 10 00 -1400.
3. Poszczególne mecze muszą być rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek, z możliwością przełożenia na termin wcześniejszy. W takim przypadku należy uzyskać zgodę drużyny przeciwnej. Za przełożenie meczu na termin późniejszy pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł).
4. Dopuszcza się rozegranie meczu w terminie późniejszym w wyjątkowych wypadkach (powołanie podstawowego zawodnika do reprezentacji Polski). Prośba do organu prowadzącego rozgrywki musi wpłynąć na 14 dni przed datą meczu podaną w terminarzu.

SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Sędziego głównego wyznacza organ prowadzący rozgrywki spośród listy sędziów posiadających uprawnienia sędziowskie i licencje na sezon 2015/2016 przedstawionej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach lub OZTS-y. W przypadku braku listy sędziów sędziego głównego wyznaczy organ prowadzący co podniesie koszty meczu.
Gospodarz meczu zobowiązany jest w każdą niedzielę po kolejce ligowej do godziny 1700 przekazać telefonicznie (SMS) wynik meczu Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448 oraz protokół meczu z wypełnionym wszystkimi rubrykami wysłać e-mailem ( wzór protokołu na stronie KOMUNIKATY(do druku) II LIGA MĘŻCZYZN, KOBIET) prowadzącemu rozgrywki następnego dnia po rozegranym meczu – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Za godzinę opóźnienia będzie nakładana kara finansowa w wysokości 5 zł. za godzinę opóźnienia a za pierwszy dzień zwłoki w przesłaniu protokołu 50 zł. Każdy następny dzień – 100 zł. Kara płatna na konto LOZTS Lublin

2. Protokół z meczu (oryginał) trzeba przechowywać w siedzibie klubu. Jednak obowiązkiem gospodarza jest zatrzymanie oryginału protokołu do końca sezonu rozgrywkowego. W razie protestu w przypadku braku oryginału protokołu mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu mającego obowiązek przechowywania oryginałów dokumentów.

 

SPRAWY FINANSOWE

1. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Składkę ligową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Nr 43 8046 0002 2001 0003 0542 0001 Kaucja protestowa wynosi 150 zł i nie podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie oddalony. Brak wpłaty kaucji i opisu zdarzenia w protokole meczu, którego dotyczy protest spowoduje ,że protest nie będzie rozpatrywany lecz uznany będzie jako informacja.
2. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę regulaminową w kwocie 300zł , za drugi i trzeci walkower kara wzrasta o 100 zł a drużyna po trzecim walkowerze automatycznie zostanie wycofana z dalszych rozgrywek Termin zapłacenia kary to 14 dni od dnia walkoweru na konto LOZTS.

 

AWANS I SPADEK
Zwycięzca II ligi (kobiet i mężczyzn) reprezentuje grupę III w barażu o I ligę. Z II ligi spadają dwa ostatnie zespoły (dotyczy rozgrywek męskich). Liczba spadkowiczów może ulec zwiększeniu o tyle drużyn, ile spadnie z I ligi.
Do II ligi awansują mistrzowie III lig województw podlaskiego i lubelskiego.

 

WERYFIKACJA ROZGRYWEK
1. Weryfikację rozgrywek prowadzi Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Podstawą weryfikacji i odwołań są protokoły meczów podpisane przez sędziego i kapitanów drużyn.
2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w oparciu o zasady określone w regulaminach PZTS .
3. W odniesieniu do spraw nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy i przepisy PZTS oraz prawo zwyczajowe.

PROTESTY I ODWOŁANIA
1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z rozgrywek rozpatruje jako pierwsza instancja Komisja złożona z przedstawicieli 2 województw biorących udział w rozgrywkach .
2. Odwołania od tych decyzji przyjmuje Wydział Rozgrywek PZTS.
3. Decyzje Wydziału Rozgrywek PZTS są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do dnia 10.09.2015r. należy przesłać druk zgłoszenia wraz z aktualną nazwą drużyny, dokonać opłaty wpisowego na konto podane wyżej, przesłać zeskanowany dowód wpłaty na adres mailowy prowadzącego rozgrywki oraz przesłać wykaz zawodników (zgodnie z rankingiem klubowym) uprawnionych do gry w II lidze. Jest to termin ostateczny.
2. Do 10.09.2015r. kluby winny przesłać wykaz sędziów, którzy będą sędziować mecze(minimum 2 osoby posiadające licencje). Brak wykazu spowoduje, że organ prowadzący będzie wyznaczał swoich sędziów co podniesie koszty sędziowania o koszty przejazdu i diety sędziów przyjezdnych ( Sprawę proszę potraktować bardzo poważnie) 3.Druki zgłoszenia są opublikowane na stronach internetowych : lozts.pl i pozts.net
4. Mecze rozgrywa się piłeczkami trzy gwiazdkowymi ***. Każda drużyna podaje obowiązkowo jakimi piłeczkami będą u niej rozgrywane mecze.

Lista zespołów zgłoszonych do rozgrywek II kobiet i mężczyzn w sezonie 2014/2015.
II LIGA MĘZCZYZN

GRUPA A GRUPA B
1.UKTSAlfaRadzyń Podlaski 1.MKSLewartLubartów 2.UKS Dojlidy Białystok II 2. LKS Piaskovia Piaski
3. KS Ogniwo I Chełm 3. KS Sygnał Lublin
4.UKS Wola Osowińska 4. UPKS Błękitni Leopoldów
5. LKS Stok Zakrzówek 5.UMKS Biłgoraj
6.GUKS Bobry Bobrowniki 6.TUKS Sok-Mech Tomaszów Lub..
7. KS Perła Rokitno 7. KTS Bielsk Podlaski
8.MLUKS MOSiR Grajewo 8. UKS TS Ósemka Białystok II LIGA KOBIET

1. UPKS Arka II Ryki
2. AZS UMCS Optima II Lublin
3. UKS Żaczek Fajsławice
4. KS Amator Leopoldów – Rososz
5. SKTS Dwójka Kraśnik
6. UKS MOSiR Włodawa
7. LUKS Fala Piotrawin
8. UKS TS Ósemka Białystok
9. SMS Włodawa
10. UKS Dojlidy Białystok
PRZYPOMINAMY !!!
I kolejka II ligi kobiet i III ligi mężczyzn planowana jest na 18.10.2015r. natomiast II liga mężczyzn i IV liga na dzień 25.10.2015r.
Szczegółowy program gier ukaże się po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń drużyn startujących w rozgrywkach.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie - obowiązuje Regulamin PZTS.
Regulamin został zatwierdzony przez organ złożony z przedstawicieli województw: Podlaskiego i Lubelskiego w dniu 14.08.2015r.
Prezes LOZTS Lublin
Dariusz Wierzchowski

REGULAMIN
ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN
DLA WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I LUBELSKIEGO
W SEZONIE 2015/2016

KIEROWNICTWO I CEL

1. Celem rozgrywek jest wyłonienie drużyn, które będą reprezentować grupę III w grach barażowych o I ligę oraz popularyzacja i podnoszenie poziomu tenisa stołowego
2. Rozgrywki prowadzi i nadzoruje Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Radzyniu Podlaskim .
3. Osobą bezpośrednio prowadzącą rozgrywki jest – Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UCZESTNICTWO

1. W rozgrywkach bierze udział: -wśród mężczyzn - 16 zespołów
- wśród kobiet - 10 zespołów 2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki: - posiadać aktualną licencję sportową - posiadać ważne badania lekarskie wydane przez przychodnie sportowe lub lekarza sportowego ( zawodnicy do 23 roku życia winni mieć przy sobie aktualną kartę zdrowia i okazywać ją na każde żądanie sędziego głównego. Brak karty zdrowie spowoduje nie dopuszczenie do meczu).
- posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy
3. Zawodnik senior i junior – po rozegraniu 3 meczów w klasie wyższej traci prawo gry w klasie niższej. Inne zasady dotyczą kadetów i młodzików którzy tracą prawo gry po rozegraniu 7 meczów w lidze wyższej.
Obowiązuje także zakaz gry zawodników na różnych szczeblach rozgrywkowych w dwóch meczach w jednym terminie ligowym oraz meczach przełożonych z danej kolejki na inny termin . Przez udział w meczu należy rozumieć występ w grze pojedynczej lub podwójnej oraz w meczu wygranym walkowerem, gdzie zawodnik jest wpisany do podstawowego składu. Nie dotyczy to zawodnika rezerwowego nie grającego w meczu.
4. Istnieje możliwość gry w zespole męskim zawodniczki, jeżeli klub sportowy uzyska zgodę organu prowadzącego ( dotyczy to jednak tylko jednej zawodniczki w danym meczu ).
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach drużynowych (nowi) winni być zgłoszeni do 10.09.2015r. Zawodnicy danego klubu nie zmieniający barw klubowych mogą być zgłaszani do 31.12.2015r. Po tym terminie nie będą mogli grać w drużynie.

USTALENIE KOLEJNOŚCI UCZESTNIKÓW ROZGRYWEK.

1. W rozgrywkach II ligi o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis 1 punkt , za porażkę 0 punktów

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK

Drużyna składa się z minimum 4 zawodników, a maksimum 8 z prawem do gry zawodników rezerwowych w grach podwójnych oraz w grach pojedynczych po rozegraniu pierwszej serii gier. Zawodnik rezerwowy musi być na sali gier w momencie prezentacji drużyny. W I rundzie obowiązuje ranking klubowy. Przy ustalaniu rankingu jako pierwsza brana jest pod uwagę lista rankingowa za poprzedni sezon w kolejności: 1. Superliga (ekstraklasa), 2. I liga, 3. II liga, a następnie indywidualny ranking PZTS. W II rundzie obowiązuje ranking ligowy. Gospodarz meczu zawsze występuje na ustawieniu A , a gość na ustawieniu X

1. Mecze rozgrywane będą tak jak w I lidze systemem „DAVIS CUP” wg kolejności:

Stół I Stół II
A - X C - W
B - Y D - Z
Gra podwójna Gra podwójna
A - Y C - Z
B - X D - W
Mecz odbywa się równolegle na 2 stołach i rozgrywa się wszystkie gry zgodnie z przedstawioną kolejnością
2. Gry indywidualne i deble rozgrywane są do trzech wygranych setów.
3. Zespoły II ligi mężczyzn podzielone na 2 grupy po 8 zespołów grają systemem:
o I runda – każdy z każdym w grupach
o II runda rewanżowa – drużyny zostają podzielone na dwie grupy zgodnie z miejscami zajętymi w I rundzie – drużyny z miejsc (1- 4 ) z obu grup tworza grupę awansową i walczą o prawo gry w barażach o awans do I ligi, drużyny z miejsc (5- 8) z obu grup tworzą grupę spadkową i walczą o utrzymanie się w II lidze
o Gospodarzami meczów w drugiej rundzie będą te zespoły, które w I rundzie były gośćmi w tych spotkaniach.
o Po podziale na grupy drużyny męskie zachowują swój dorobek punktowy z I rundy
o Dla zespołów, które nie grały ze sobą w I rundzie WGiD LOZTS Lublin (drogą losowania ustali gospodarza meczu przyjmując zasadę, aby gospodarzami byli w połowie zespoły z obu województw)
o W II lidze kobiet zespoły grają obie rundy systemem „każdy z każdym”

MIEJSCE I TERMIN ROZGRYWEK 1. Poszczególne mecze rozgrywane będą w salach drużyn wymienionych na pierwszym miejscu w terminarzu, zwanych dalej „gospodarzem meczu”.
2. Mecze są rozgrywane w niedzielę o godz. 1100 ( dopuszcza się w wyjątkowych wypadkach przesunięcie godzinę rozpoczęcia meczu, ale tylko w przedziale 10 00 -1400.
3. Poszczególne mecze muszą być rozgrywane zgodnie z terminarzem rozgrywek, z możliwością przełożenia na termin wcześniejszy. W takim przypadku należy uzyskać zgodę drużyny przeciwnej. Za przełożenie meczu na termin późniejszy pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł).
4. Dopuszcza się rozegranie meczu w terminie późniejszym w wyjątkowych wypadkach (powołanie podstawowego zawodnika do reprezentacji Polski). Prośba do organu prowadzącego rozgrywki musi wpłynąć na 14 dni przed datą meczu podaną w terminarzu.

SPRAWY PORZĄDKOWE

1. Sędziego głównego wyznacza organ prowadzący rozgrywki spośród listy sędziów posiadających uprawnienia sędziowskie i licencje na sezon 2015/2016 przedstawionej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach lub OZTS-y. W przypadku braku listy sędziów sędziego głównego wyznaczy organ prowadzący co podniesie koszty meczu.
Gospodarz meczu zobowiązany jest w każdą niedzielę po kolejce ligowej do godziny 1700 przekazać telefonicznie (SMS) wynik meczu Zdzisław Waśkowski tel. 607 857 448 oraz protokół meczu z wypełnionym wszystkimi rubrykami wysłać e-mailem ( wzór protokołu na stronie KOMUNIKATY(do druku) II LIGA MĘŻCZYZN, KOBIET) prowadzącemu rozgrywki następnego dnia po rozegranym meczu – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Za godzinę opóźnienia będzie nakładana kara finansowa w wysokości 5 zł. za godzinę opóźnienia a za pierwszy dzień zwłoki w przesłaniu protokołu 50 zł. Każdy następny dzień – 100 zł. Kara płatna na konto LOZTS Lublin

2. Protokół z meczu (oryginał) trzeba przechowywać w siedzibie klubu. Jednak obowiązkiem gospodarza jest zatrzymanie oryginału protokołu do końca sezonu rozgrywkowego. W razie protestu w przypadku braku oryginału protokołu mecz zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść zespołu mającego obowiązek przechowywania oryginałów dokumentów.

SPRAWY FINANSOWE

1. Koszty udziału w rozgrywkach pokrywają zainteresowane kluby. Składkę ligową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Nr 43 8046 0002 2001 0003 0542 0001 Kaucja protestowa wynosi 150 zł i nie podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie oddalony. Brak wpłaty kaucji i opisu zdarzenia w protokole meczu, którego dotyczy protest spowoduje ,że protest nie będzie rozpatrywany lecz uznany będzie jako informacja.
2. Za oddanie meczu walkowerem nakłada się karę regulaminową w kwocie 300zł , za drugi i trzeci walkower kara wzrasta o 100 zł a drużyna po trzecim walkowerze automatycznie zostanie wycofana z dalszych rozgrywek Termin zapłacenia kary to 14 dni od dnia walkoweru na konto LOZTS.

AWANS I SPADEK
Zwycięzca II ligi (kobiet i mężczyzn) reprezentuje grupę III w barażu o I ligę. Z II ligi spadają dwa ostatnie zespoły (dotyczy rozgrywek męskich). Liczba spadkowiczów może ulec zwiększeniu o tyle drużyn, ile spadnie z I ligi.
Do II ligi awansują mistrzowie III lig województw podlaskiego i lubelskiego.

WERYFIKACJA ROZGRYWEK
1. Weryfikację rozgrywek prowadzi Lubelski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Podstawą weryfikacji i odwołań są protokoły meczów podpisane przez sędziego i kapitanów drużyn.
2. Weryfikacja będzie przeprowadzana w oparciu o zasady określone w regulaminach PZTS .
3. W odniesieniu do spraw nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie regulaminy i przepisy PZTS oraz prawo zwyczajowe.
PROTESTY I ODWOŁANIA
1. Wszystkie sprawy sporne wynikające z rozgrywek rozpatruje jako pierwsza instancja Komisja złożona z przedstawicieli 2 województw biorących udział w rozgrywkach .
2. Odwołania od tych decyzji przyjmuje Wydział Rozgrywek PZTS.
3. Decyzje Wydziału Rozgrywek PZTS są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do dnia 10.09.2015r. należy przesłać druk zgłoszenia wraz z aktualną nazwą drużyny, dokonać opłaty wpisowego na konto podane wyżej, przesłać zeskanowany dowód wpłaty na adres mailowy prowadzącego rozgrywki oraz przesłać wykaz zawodników (zgodnie z rankingiem klubowym) uprawnionych do gry w II lidze. Jest to termin ostateczny.
2. Do 10.09.2015r. kluby winny przesłać wykaz sędziów, którzy będą sędziować mecze(minimum 2 osoby posiadające licencje). Brak wykazu spowoduje, że organ prowadzący będzie wyznaczał swoich sędziów co podniesie koszty sędziowania o koszty przejazdu i diety sędziów przyjezdnych ( Sprawę proszę potraktować bardzo poważnie) 3.Druki zgłoszenia są opublikowane na stronach internetowych : lozts.pl i pozts.net
4. Mecze rozgrywa się piłeczkami trzy gwiazdkowymi ***. Każda drużyna podaje obowiązkowo jakimi piłeczkami będą u niej rozgrywane mecze.

Lista zespołów zgłoszonych do rozgrywek II kobiet i mężczyzn w sezonie 2014/2015.
II LIGA MĘZCZYZN

GRUPA A GRUPA B
1.UKTSAlfaRadzyń Podlaski 1.MKSLewartLubartów 2.UKS Dojlidy Białystok II 2. LKS Piaskovia Piaski
3. KS Ogniwo I Chełm 3. KS Sygnał Lublin
4.UKS Wola Osowińska 4. UPKS Błękitni Leopoldów
5. LKS Stok Zakrzówek 5.UMKS Biłgoraj
6.GUKS Bobry Bobrowniki 6.TUKS Sok-Mech Tomaszów Lub..
7. KS Perła Rokitno 7. KTS Bielsk Podlaski
8.MLUKS MOSiR Grajewo 8. UKS TS Ósemka Białystok II LIGA KOBIET

1. UPKS Arka II Ryki
2. AZS UMCS Optima II Lublin
3. UKS Żaczek Fajsławice
4. KS Amator Leopoldów – Rososz
5. SKTS Dwójka Kraśnik
6. UKS MOSiR Włodawa
7. LUKS Fala Piotrawin
8. UKS TS Ósemka Białystok
9. SMS Włodawa
10. UKS Dojlidy Białystok
PRZYPOMINAMY !!!
I kolejka II ligi kobiet i III ligi mężczyzn planowana jest na 18.10.2015r. natomiast II liga mężczyzn i IV liga na dzień 25.10.2015r.
Szczegółowy program gier ukaże się po uzyskaniu wszystkich potwierdzeń drużyn startujących w rozgrywkach.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie - obowiązuje Regulamin PZTS.
Regulamin został zatwierdzony przez organ złożony z przedstawicieli województw: Podlaskiego i Lubelskiego w dniu 14.08.2015r.

TVlogo

GALERIA Logo 2021

Luty   2023
Pn Wt Śr Czw Pt Sob Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Śledź nas

Masz pytanie?

ul. Zielona 1, 08-500 Leopoldów

Tel: 602 416 945; 602 796 401

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: http://www.blekitni.com

Serwis blekitni.com